Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SOFORA DIŞ TİC. AMB. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.
Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, güvenlik kulübesi ve kat koridorları, depo hizmet alanında bulunan toplam 12 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Operasyon birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sofora Dış Ticaret Ambalaj Limited şirketinin Osmangazi Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi No: 8 Sancaktepe / İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@soforaltd.com e-posta adresine iletebilirsiniz.