Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini esas alarak tüm paydaşlarımızın uzun vadeli menfaatleri için değer yaratmak ve sürdürebilir kılmak. Yaratılan değerin, kendisine kaliteli, verimlilik ve hizmet olarak geri dönmesini takdir edecek pazarı seçmek, bulmak ve/veya yaratmak ve gereklerini yerine getirerek, bu seçilmiş pazarda tercih edilen tedarikçi olmak.

Vizyon

Değerlerimizi koruyarak sürekli değer yaratma ve sürekli gelişim ve insana yatırım ilkesi ışığı ve altında ve müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek, kalıcı başarılar elde etmek ve sektörümüzün lider kuruluşu olmak.

Politika

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, imkanlar ve beklentiler anlamında, iyi anlayarak ve işbirliği içinde çalışarak sağlamak ve ürün ile hizmet kalitemizi güler yüz ile de taçlandırarak müşterilerimizin tercih ettikleri tedarikçi olmak.
Mutlu müşterinin ancak mutlu çalışanlar ile sağlanacağı gerçeğinden hareketle yetenekli, istekli ve başarıya odaklanmış takımlar kurmak, onları sürekli geliştirmek, katkı sağlamalarına imkan sağlayacak adaletli ve dengeli yönetim anlayışını egemen kılmak.
Tedarikçilerimizle karşılıklı paylaşım içinde olmak, onları sürekli değerlendirerek ve geliştirerek karşılıklı yarar ve memnuniyet sağlayacak “iş ortaklığı” zihniyeti geliştirmek ve işbirliği yapmak.
“Ülkemiz varsa biz de varız” düşüncesinden hareketle tüm yasal zorunluluklarımızı sonuna kadar yerine getirmek, üçüncü kişiler ile temaslarımızda uyumlu, gerçekçi ve dengeli ilişkiler kurmak.